pottenbakker van het jaar
Geplaatst door bestuur op 12 November 2016 23:31

Meer dan 25 jaar actief als raads, bestuurslid en organisator kletskampioenschappen, samensteller geweest van de carnavalskrant, afroeper kienavonden en inmiddels erelid van de pottenbakkers. Lid sinds 1971.

Was ook vele jaren lid van werkgroep de Dorps manifestatie.

Aantal jaren deel uitgemaakt van ontspanningsgroep BVG Peelland.

Lid van de Zonnebloem.

Meer dan 25 jaar lid van ZSV als, jeugdleider, bestuurslid, jeugdcommissielid, wedstrijdsecretaris, jeugd, hoofdtrainer enz. Nog steeds actief als commissielid op zaterdag bij de jeugd.

Onderdeel uitmakende van commissie schoolverlaterexamens Veilig Verkeer Nederland.

Politiek actief bij Deurne Nu

Maakt deel uit van werkgroep onderhoud plantsoen bij Den Draai.

Huidige penningmeester?ledenadministrateur bij KBO-Zeilberg.

Drukken van het Kontakt bij ziekte of afwezigheid van collega.

Daarom zeer terecht benoemd tot Pottenbakker van het jaar Mart Wijnands.